Assessorament laboral
Les persones que formen part d’una organització són peça clau en la consecució dels objectius marcats. La nostra finalitat és aconseguir, en la mesura possible, evitar la conflictivitat laboral oferint a cada un dels nostres clients un assessorament integral que inclou els següents serveis:  
  • Redacció de contractes laborals adequats a les necessitats, funcionament i estructura empresarial.
  • Accés a tota la informació sobre l’Estatut dels Treballadors, Convenis Col•lectius i Legislació Laboral.
  • Gestió de nòmines, liquidacions mensuals a la Seguretat Social i presentació d’obligacions trimestrals i anuals en concepte d’IRPF.
  • Assessorament en aspectes rellevants com faltes i sancions, modificacions en la jornada laboral o mobilitat geogràfica entre d’altres.
 
  • Assessorament en la resolució de contractes laborals. Procés que preveu la planificació, la formalització de les extincions contractuals i també la defensa jurídica davant de la Jurisdicció Social.
  • Auditoria de la situació actual de l’empresa en matèria de relacions laborals.