Organització i estratègia empresarial
Dirigir un negoci implica prendre contínuament decisions importants que influeixen en totes les àrees de l’empresa. A LZ estem a la seva disposició per oferir-li els nostres serveis en:  
  • Assessorament en l’elaboració de pressuposts econòmics i de tresoreria.
  • Assessorament en l’elaboració d’informes per a entitats financeres.
  • Anàlisi econòmic i financer de les companyies.
  • Estudi i viabilitat de processos de fusió i adquisició d’empreses.
  • Assessorament en l’elecció de programes de software (ERP) que millorin la gestió integral de l’empresa tenint en compte les necessitats especifiques de cada negoci.
 
  • Valoració d’empreses.
  • Avaluació i reestructuració dels circuits d’informació de l’empresa per optimitzar els recursos humans i tecnològics emprats.
  • Assessorament en l’àrea de Comercio Exterior. Contractes i documents internacionals. Mitjans de Pagament Internacional.